NASZA OFERTA

Edukacja żywieniowa:  warsztaty, szkolenia, wykłady, indywidualne konsultacje, ocena sposobu odżywiania, nauka robienia zakupów

Dieta indywidualna:  leczenie otyłości, nadwagi, niedowagi, dietoterapia w wybranych  jednostkach chorobowych, żywienie w ciąży, żywienie dzieci i młodzieży, diety wegetariańskie i wegańskie

Analiza składu ciała na profesjonalnych analizatorach ciała ( PPM podstawowa przemiana materii,  CPM całkowita przemiana materii, tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, zawartość wody w organiźmie, tkanka tłuszczowa trzewna,  ocena kondycji organizmu, segmentowa analiza mięśniowo – tłuszczowa ciała)

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kreatornia Dobrych Nawyków Joanna Zajęcka
 • W sprawie realizacji swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 694693709 lub mailowo: kreatorniadn@gmail.com lub osobiście w siedzibie Administratora
 • Wszelkie dane jakimi dysponuje Administrator zostały podane przez Państwa w ramach realizacji umowy korzystania z usług dietetycznych, w ramach zgody na przetwarzanie danych,  zgodnie z wymogami ustawowymi (np. dane na fakturach – na mocach przepisów prawa podatkowego). Dysponuje również danymi przekazanymi przez Państwa ustnie, w formie wizytówek, bądź informacji umieszczonych    w mailach.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. B) I LIT. C) RODO W CELU

 • zawarcia i wykonania umowy– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, jak również rozpatrywanie reklamacji
 • podjęcia na Pani/ Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze   min. działań księgowo-podatkowych

NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ ZGODY [TJ. NA PODSTAWIE ART. 9 UST. 2 LIT. A) RODO] W ZAKRESIE DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU ZDROWIA W CELU:

 • przeprowadzenia konsultacji dietetycznej ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych uwzględniających dane jednostki chorobowe i dolegliwości

NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA  TJ. NA PODSTAWIE               ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO W CELU:

 • marketingu produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług, przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.
 • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
 • możliwość dochodzenia i obrony roszczeń,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych: w przypadku zapytania ogólnego, ofertowego, lub złożonego za pomocą formularza kontaktowego.

NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ ZGODY [TJ. NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO] W CELU:

 • w przypadku udzielenia dobrowolnych zgód dotyczących realizowania marketingu bezpośredniego: w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, wiadomości sms, newsletter) przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer)   i automatycznych systemów wywołujących, treści marketingowych, w tym informacji handlowych
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy,
 • W zakresie danych objętych zgodą – do czasu jej wycofania. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w tych celach lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są m. in.: podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, bankom. Ponadto Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. do firm obsługujących nas w zakresie księgowym, informatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności.
 • Kreatornia Dobrych Nawyków Joanna Zajęcka nie będzie udostępniać żadnych Państwa danych podmiotom państw trzecich oraz nie będzie przekazywać danych żadnym organizacjom międzynarodowym.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
 • Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora, jest brak możliwości  zawarcia i wykonania umowy. Dane przetwarzane na podstawie zgody są podawane   Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dokładnego ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych uwzględniających dane jednostki chorobowe i dolegliwości Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *