Polityka prywatności

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu Kreatornia Dobrych Nawyków jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kreatornia Dobrych Nawyków Joanna Zajęcka
 • W sprawie realizacji swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 694693709 lub mailowokreatorniadn@gmail.com lub osobiście w siedzibie Administratora
 • Wszelkie dane jakimi dysponuje Administrator zostały podane przez Państwa w ramach realizacji umowy korzystania z usług dietetycznych, w ramach zgody na przetwarzanie danych,  zgodnie z wymogami ustawowymi (np. dane na fakturach – na mocach przepisów prawa podatkowego). Dysponuje również danymi przekazanymi przez Państwa ustnie, w formie wizytówek, bądź informacji umieszczonych    w mailach.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. B) I LIT. C) RODO W CELU

 • zawarcia i wykonania umowy– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, jak również rozpatrywanie reklamacji
 • podjęcia na Pani/ Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze   min. działań księgowo-podatkowych

NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ ZGODY [TJ. NA PODSTAWIE ART. 9 UST. 2 LIT. A) RODO] W ZAKRESIE DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU ZDROWIA W CELU:

 • przeprowadzenia konsultacji dietetycznej ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych uwzględniających dane jednostki chorobowe i dolegliwości

NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU ADMINISTRATORA  TJ. NA PODSTAWIE               ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO W CELU:

 • marketingu produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług, przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną, realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.
 • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
 • możliwość dochodzenia i obrony roszczeń,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych: w przypadku zapytania ogólnego, ofertowego, lub złożonego za pomocą formularza kontaktowego.

NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ ZGODY [TJ. NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO] W CELU:

 • w przypadku udzielenia dobrowolnych zgód dotyczących realizowania marketingu bezpośredniego: w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, wiadomości sms, newsletter) przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer)   i automatycznych systemów wywołujących, treści marketingowych, w tym informacji handlowych
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy,
 • W zakresie danych objętych zgodą – do czasu jej wycofania. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w tych celach lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są m. in.: podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, bankom. Ponadto Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. do firm obsługujących nas w zakresie księgowym, informatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności.
 • Kreatornia Dobrych Nawyków Joanna Zajęcka nie będzie udostępniać żadnych Państwa danych podmiotom państw trzecich oraz nie będzie przekazywać danych żadnym organizacjom międzynarodowym.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
 • Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora, jest brak możliwości  zawarcia i wykonania umowy. Dane przetwarzane na podstawie zgody są podawane   Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do dokładnego ułożenia jadłospisu i konsultacji dietetycznych uwzględniających dane jednostki chorobowe i dolegliwości Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.